We help to find
What are you looking for?
DEMCON loading

Ασφάλεια

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα της εταιρικής δραστηριότητας, αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Demcon καθώς η προσπάθεια για επίτευξη ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες της, είναι συνεχής και συστηματική.

Ως εκ τούτου, η Demcon πιστοποιήθηκε από τρείς διεθνείς φορείς για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κατεδάφισης. Πιο συγκεκριμένα από το National Association of Demolition Contractors, από την European Agency for Occupational Safety and Health και από τον International Society of Explosives Engineers (N.A.D.C., E.O.S.H., I.S.E.E.).

H πολιτική υγείας και ασφάλειας που ακολουθεί η Demcon εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και στην πρόληψη πιθανών φθορών σε εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισμό. Για το σκοπό αυτό, μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων της γύρω από θέματα ασφαλείας, τη σύνταξη προτύπων συμβάσεων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις ασφάλειας των υπεργολάβων, και τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των δραστηριοτήτων της.

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας που έχει υιοθετήσει η Demcon κατά την εκτέλεση των εργασιών της, έχει τη βάση του στις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Προσαρμοσμένες διαστάσεις 200x200 px (2)-min
Προσαρμοσμένες διαστάσεις 200x200 px (3)-min
Προσαρμοσμένες διαστάσεις 200x200 px (1)-min
"Από την αρχή με ασφάλεια"

Η εταιρεία ορίζει Τεχνικούς και Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας, Ιατρό εργασίας, συντάσσονται ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.), ενώ προμηθεύει τους εργαζόμενους της με τα πιο σύγχρονα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), όπως:

 • Κράνη Ασφαλείας JSP MARK 3
 • Κράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας CE EN 397
 • Υποδήματα ασφαλείας S3 (προδιαγραφών CE EN 345 S3 και μεταλλική προστασία δακτύλων)
 • Ωτοασπίδες και ωτοασπίδες κεφαλής CE EN 352-1
 • Μάσκα σκόνης πτυσσόμενη FFP3 με βαλβίδα (Προδιαγραφές EN 149)
 • Γυαλιά προστασίας από υλικό POLYCARBONATE για την αντοχή σε χτυπήματα από μικροσωματίδια CE EN 166
 • Γάντι δερματοπάνινο βαρέως τύπου CE EN 388 και γάντι SACLA (Kevlar Eurosafe)
 • Ποδιές ηλεκτροσυγκολλητή (SACLA – Welding Apron)
 • Μάσκες ηλεκτροκόλλησης (SACLA)
 • Ζώνη ασφαλείας ολόσωμη GOLDEN TOP PLUS FULL BODY HARNESS SACLA και FROMENT 5 και 7 σημείων (CE EN 188)
 • Κρίκους ασφαλείας, απορροφητές ενέργειας με ιμάντα, συστήματα ανεφοδιασμού με απορρόφηση, ρυθμιζόμενα σχοινιά με γάντζο, επανατυλισσόμενους ανακόπτες πτώσης με συρματόσχοινο και αντιπτωτικούς καθοδηγητές.
 • Τιράντες εργασίας δίχρωμες (PANOPLY MACH2 CE Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686).
 • Πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία εργασίας – εργοταξίου.
 • Η εταιρεία μας προχώρησε στην αγορά του απινιδωτή LifePack R Plus, που χαρακτηρίζεται από την εύκολη και αποτελεσματική του χρήση στο πεδίο για την αντιμετώπιση επεισοδίου αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής.

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι το σύνολο του εξοπλισμού μας, είναι πιστοποιημένος (EU Type Examination Certificate) καθώς και ότι η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχου και συντήρησής του.

Η Demcon έχει δεσμευτεί:

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της.
 • Να αναγνωρίζει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
 • Να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά Υγείας & Ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει την συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, των προμηθευτών της, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί.

Συνέπεια των ανωτέρω στρατηγικών επιλογών, είναι οι συνεχιζόμενες διακρίσεις της Demcon στο τομέα της Ασφάλειας & Υγείας.

Το 2006 η Demcon βραβεύθηκε, στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία (OSH), με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλής πρακτικής, για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγείας στην εργασία και για την σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων της.

Το 2005 η Demcon διακρίθηκε και βραβεύθηκε για τη σωστή και αυστηρή εφαρμογή των Μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στο χώρο των κατεδαφίσεων από την διεθνή ένωση National Association of Demolition Contractors (NADC) για την απόλυτη τήρηση των συνθηκών ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών της.

Η Demcon δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στον επικίνδυνο και γεμάτο ιδιαιτερότητες τομέα των κατεδαφίσεων. Η εργασία της κατεδάφισης είναι ένα σύνολο που απαρτίζεται από ιδιαίτερα δύσκολες και πολύπλοκες επιμέρους διαδικασίες που ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς εργασιών. Η Demcon σε όλους τους τομείς που αφορούν την κατεδάφιση, τις διαδικασίες, τη μεθοδολογία, τα θέματα ασφαλείας, την ανακύκλωση, ακολουθεί πρότυπα οργανισμών παγκοσμίου επιπέδου.

H εταιρεία εκπαιδεύει συνεχώς νέους ανθρώπους και καινούργιο προσωπικό, με τα διεθνή πρότυπα και Ευρωπαϊκά στάνταρ, στο δύσκολο και επικίνδυνο τομέα των καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων και επενδύει σε αυτούς δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια, θεωρώντας ότι είναι ο πιο βασικός παράγοντας και για το λόγο αυτό, οι επιχειρησιακές διαδικασίες, σε όλους τους τομείς, έχουν ως βασικό κριτήριο την Ασφάλεια.

Αποτέλεσμα της αταλάντευτης δέσμευσής της Demcon στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και της υιοθέτησης ισχυρού πλαισίου λειτουργίας που στηρίζεται στην πολιτική που θεωρεί τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, κάτι που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, είναι η αναγνώριση της εταιρίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Η Demcon έχει υιοθετήσει την αντίληψη του ολιστικού χαρακτήρα της Ασφάλειας. Εστιάζει στη βελτίωση της κουλτούρας της ασφάλειας, για την ενίσχυση των επιδόσεων σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες. Ο πυρήνας σκέψης είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων. Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι.