We help to find
What are you looking for?
DEMCON loading

 


H DEMCON Demolition Contractors δραστηριοποιείται στον τομέα των κατεδαφίσεων με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών αλλά και με συμβατικά μηχανικά μέσα.


Η DEMCON είναι η μοναδική εταιρία στα Βαλκάνια με εξειδίκευση σε ελεγχόμενες κατεδαφίσεις με χρήση εκρηκτικών υλών.


Η πορεία της εταιρίας είναι γεμάτη με πολυσύνθετα έργα που έχουν εκτελεσθεί με απόλυτη επιτυχία, «0» ατυχήματα, και παράδοση εντός του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος.

Αυτός είναι ο σκοπός και η φιλοσοφία της DEMCON, η απόδειξη απόλυτου επαγγελματισμού και επιτυχίας σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.


Προτεραιότητα της DEMCON είναι πάντα η Προστασία, η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ» και η «ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» στην εργασία αποτελούν την πρωταρχική μέριμνα και την τελική φάση όλων των εργασιών της εταιρίας.

Square Graphic Post 800x800 px - Προσαρμοσμένες διαστάσεις-min
Square Graphic Post 800x800 px - Προσαρμοσμένες διαστάσεις (1)-min

 

 

Η DEMCON είναι πρωτοπόρος για τα ελληνικά δεδομένα σε θέματα «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και όλων των υλικών που προκύπτουν από κάθε κατεδάφιση, όπως σίδερα, αδρανή υλικά, χώμα κτλ. Η κατεδάφιση, είτε ελεγχόμενη είτε συμβατική, διέπεται από συγκεκριμένη μέθοδο εκτέλεσης εργασιών και διαχείρισης υλικών. Ακολουθώντας λοιπόν, τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η DEMCON έχει συνάψει Σύμβαση Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, σκοπός της οποίας είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, κατεδαφίσεις, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές και η επαναχρησιμοποίησή τους, η ανακύκλωσή τους και η αξιοποίησή τους με την χρήση «ΚΑΘΑΡΩΝ» τεχνολογιών.

Η «ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» των ανθρώπων που εργάζονται στα εργοτάξια των κατεδαφίσεων και φυσικά των πολιτών που πολλές φορές κατοικούν ή εργάζονται γύρω από το χώρο των έργων, είναι η απόλυτη προτεραιότητα της εταιρίας. Η DEMCON αναλαμβάνει και εκτελεί έργα σύμφωνα με διεθνούς κανονισμούς που διέπουν τη βιομηχανία κατεδαφίσεων, χωρίς να κάνει «εκπτώσεις» σε θέματα ασφάλειας, που πιθανόν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θανατηφόρα ατυχήματα. Απόδειξη της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας είναι το ιστορικό της DEMCON το οποίο έχει «0» ατυχήματα.

DEMCON DEMOLITION SPECIALISTS

Ολοκληρωμένες λύσεις κατεδαφίσεων
με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Εκπόνηση μελέτης από έμπειρο καταρτισμένο τεχνικό.
Ενδεδειγμένη μεθοδολογία για την ασφαλέστερη, ταχύτερη και οικονομικότερη εκτέλεση του έργου.
Υπηρεσίες Συμβούλου κατεδάφισης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου
Πράσινη Διαχείριση – Ανακύκλωση των υλικών που προκύπτουν από κάθε είδους κατεδάφιση
Ειδική Ένδυση Προστασίας των εργαζομένων με τον ανάλογο εξοπλισμό σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου.
Πρόγραμμα Επικοινωνίας Κινδύνου Καταγραφής και Αξιολόγησης των κινδύνων
Καταρτισμένο έμπειρο εργατικό δυναμικό Εναεριτών – Κατεδαφιστών
Περιοδική Ιατρική παρακολούθηση των εναεριτών – κατεδαφιστών
Τήρηση του χρονοδιαγράμματος έργου.

Η DEMCON κατέχει την απαραίτητη πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, όπως ο National Association of Demolition Contractors (N.A.D.C.), International Society of Explosives Engineers (I.S.E.E.), European Agency of Occupation Safety and Health (O.S.H.). Παράλληλα, απαραίτητο προσόν για όλους τους εναερίτες – κατεδαφιστές αποτελεί το Πιστοποιητικό Κατάρτισης από τους διεθνείς οργανισμούς για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, στον τομέα των Κατεδαφίσεων.

Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και να παροτρύνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας, έχουμε προχωρήσει στην μετάφραση Εγχειριδίων Ασφαλείας για την εργασία στον τομέα των κατεδαφίσεων: Εγχειρίδιο Ασφαλείας, Εγχειρίδιο Επικοινωνίας Κινδύνου.

Η DEMCON είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα στον τομέα των κατεδαφίσεων που έχει κερδίσει τιμητικές διακρίσεις για την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας στην Εργασία και την Επιτυχημένη Εκτέλεση Σύνθετων Έργων.

  • 2005 Τιμητική διάκριση από τον διεθνή οργανισμό N.A.D.C. για την απόλυτη τήρηση των συνθηκών ασφαλείας στην εργασία.
  • 2006 Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλής Πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία O.S.H.
  • 2009 Υποψηφιότητα στα Διεθνή Βραβεία Κατεδάφισης Annual Demolition Awards 2009, Amsterdam, Holland για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός πολύ σύνθετου έργου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Square Graphic Post 800x800 px - Προσαρμοσμένες διαστάσεις (2)-min
Square Graphic Post 800x800 px - Προσαρμοσμένες διαστάσεις (3)-min

H DEMCON έχει κατορθώσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό εταιρειών διεθνούς φήμης και να συνεργαστεί μαζί τους στην εκτέλεση επικίνδυνων έργων.

Γεγονός που οφείλεται κυρίως στην άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της, με αυστηρά διεθνή πρότυπα, σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και τεχνικές κατεδαφίσεων και διαχείρισης επικίνδυνων υλικών, καθώς και στην πιστή τήρηση των συνθηκών Ασφαλείας στην εργασία.

Η συμμετοχή στον διεθνή τύπο με άρθρα και case studies σύνθετων έργων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα έργα της DEMCON, είναι πολύ συχνή.

Μπορείτε να βρείτε τα άρθρα της εταιρίας και την ανάλυση τεχνικών κατεδάφισης σε περιοδικά όπως το «DEMOLITΙON» του οργανισμού NADC και το επίσημο περιοδικό του διεθνούς οργανισμού ISEE.

Καθώς επίσης, και στα περιοδικά Εργοταξιακά Θέματα και Σκυρόδεμα, τα οποία έχουν κατά καιρούς φιλοξενήσει στις σελίδες τους άρθρα και δελτία τύπου σχετικά με έργα της DEMCON σε εξέλιξη.

Το site της DEMCON καθώς και το Facebook είναι συνεχώς ενημερωμένα με τα τελευταία έργα της εταιρείας, με τεχνικά άρθρα που αφορούν τόσο στην ασφάλεια στην εργασία όσο και σε νέες τεχνικές που εφαρμόζονται ήδη στο εξωτερικό.

Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες της DEMCON που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την συνεργασίας τους σε κάθε είδους έργο.