Η DEMCON, ως υποστηρικτής της καινοτομίας, έχει κατασκευάσει σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίστηκαν από την εταιρεία, μηχάνημα ελαχιστοποίησης του κονιορτού κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων. Το μηχάνημα αυτό εκτοξεύει νερό με μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές της κατεδάφισης ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η εκπομπή κονιορτού κατά την διάρκεια της καθαίρεσης – κατεδάφισης.

Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στα έργα που αναλαμβάνει η DEMCON γίνεται διαβροχή του πεδίου δράσης από το ειδικό μηχάνημα ελαχιστοποίησης του κονιορτού της εταιρίας, το Hennlich Gun 30 (Fog Canon).

Το Fog Canon είναι ένα μηχάνημα αιχμής, το οποίο εκτοξεύει νέφος νερού σε μία ακτίνα έως και 36 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται στο μέγιστο βαθμό η σκόνη που παράγεται από τις εργασίες κατεδάφισης, γεγονός που αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη παγκόσμια μέθοδο για να «σκεπάζει» την προκαλούμενη από τις καθαιρέσεις σκόνη.

Η κατανάλωση σε νερό του Fog Canon είναι 50% λιγότερη από την κατανάλωση ενός κοινού λάστιχου. Επιπλέον, η λειτουργία του μηχανήματος δεν απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία, επιθυμητό γεγονός προς αποφυγή εργατικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης.