We help to find
What are you looking for?
DEMCON loading

Η DEMCON, ως υποστηρικτής της καινοτομίας, υιοθετεί όλες τις νέες τάσεις και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των κατεδαφίσεων. Έτσι, με τη χρήση των νέων τεχνικών, μπορεί να φέρει εις πέρας έργα με οποιοδήποτε βαθμό δυσκολίας, γρήγορα και με ασφάλεια. Αυτό, δίνει στη DEMCON σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και ηγετική θέση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προσαρμοσμένες διαστάσεις 800x1000 px (16)-min

FOG CANON

FOG CANON-ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΙΟΡΤΟΥ

Η DEMCON, έχει κατασκευάσει σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίστηκαν από την εταιρεία, μηχάνημα ελαχιστοποίησης του κονιορτού κατά την διάρκεια κατεδαφίσεων. Το μηχάνημα αυτό εκτοξεύει νερό με μεγάλη πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές της κατεδάφισης ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η εκπομπή κονιορτού κατά την διάρκεια της καθαίρεσης – κατεδάφισης. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στα έργα που αναλαμβάνει η DEMCON γίνεται διαβροχή του πεδίου δράσης από το ειδικό μηχάνημα ελαχιστοποίησης του κονιορτού της εταιρίας,το Hennlich Gun 30 (Fog Canon). Το Fog Canon είναι ένα μηχάνημα αιχμής, το οποίο εκτοξεύει νέφος νερού σε μία ακτίνα έως και 36 μέτρων. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται στο μέγιστο βαθμό η σκόνη που παράγεται από τις εργασίες κατεδάφισης, γεγονός που αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη παγκόσμια μέθοδο για να «σκεπάζει» την προκαλούμενη από τις καθαιρέσεις σκόνη. Η κατανάλωση σε νερό του Fog Canon είναι 50% λιγότερη από την κατανάλωση ενός κοινού λάστιχου. Επιπλέον, η λειτουργία του μηχανήματος δεν απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία, επιθυμητό γεγονός προς αποφυγή εργατικού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης.  
ΔΟΝΗΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Έργο: Καθαίρεση 2 ορόφων κατοικίας με διατήρηση του κτιρίου, Ανακασία, Βόλος.

Η DEMCON ανέθεσε στην εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ την λήψη και αξιολόγηση των καταγεγραμμένων δονήσεων κατά τις εργασίες κατεδάφισης σε ταρατσοσκεπή νεοαναγειρόμενης οικοδομής, στην Ανακασία Βόλου την 15/01/2010.

Αντικείμενο της εργασίας:

Ο έλεγχος των ταλαντώσεων στις οποίες υποβάλλεται το κτίριο και κυρίως ο όροφος κάτω από την ταρατσοσκεπή, από την χρήση δύο αεροσφυρών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου δονήσεων και τα αποτελέσματα του δονημετρικού ελέγχου, η κατεδάφιση δεν επηρέασε στο ελάχιστο το εναπομείναν τμήμα του κτιρίου και πιστοποιούν την ασφάλεια και σταθερότητα του κτιρίου για μελλοντική ανέγερση.

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ MR3000C

ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟ MR3000C

Η DEMCON συνεxίζοντας την πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία της στον τομέα των κατεδαφίσεων, προχωράει στην αγορά του νέου επιταχυνσιομέτρου MR3000C, μοντέλο της εταιρίας SYSCOM.

Το MR3000C είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο και αποτελεσματικό τεχνολογίας αιχμής όργανο μέτρησης των δονήσεων και της κίνησης. Πιο συγκεκριμένα είναι ένα τριαξονικό σερβο-επιταχυνσιόμετρο ( servo-accelerometer ) που βασίζει την λειτουργία του στις αρχές ενός χωρητικού αισθητήρα δύναμης αντιστάθμισης. Τo επιταχυνσιόμετρo αποτελείται από μια δοκό με αναρτημένη μάζα. Όταν η μάζα αποκλίνει από την αρχική της θέση λόγω των δονήσεων, η απόκλιση μετριέται από ειδικούς αισθητήρες και «μεταφράζεται» σε επιτάχυνση. Έχει εύρος μετρήσεων (πλάτους επιτάχυνσης) ±4g και συχνοτήτων από 1 έως 350Hz.

Ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση των δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών, στα οποία εργάζεται το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό της DEMCON μπορεί να υπηρετήσει διάφορους σκοπούς όπως:

 • Καταγραφή της δυναμικής απόκρισης των κατασκευών κατά τη διάρκεια κάθε χρονικής στιγμής των εργασιών επαρκώς και µε ακρίβεια
 • Εκτίμηση της επιλεκτικότητας της κατασκευής υπό τα φορτία λειτουργίας, τις σεισμικές δονήσεις, φορτία ανέμου, την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, τις δονήσεις λόγω ανατινάξεων
 • Αξιολόγηση της δομικής κατάστασης της κατασκευής
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση της «υγείας» της κατασκευής
 • Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και αποφυγή καταστρεπτικών αστοχιών

Το MR3000C συντίθεται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο καταγραφικών συσκευών και βοηθητικών συστημάτων, όπως:

 • Συμπαγής μονάδα με σύστημα αισθητήρων
 • Σύστημα καταγραφής δεδομένων
 • Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων
 • Ψηφιακό σύστημα εγγραφής και επικοινωνίας
 • Μνήμη
 • Ενσωματωμένο Web Server για εύκολη πρόσβαση
 • Ακριβές χρονισμό (GPS)
 • Ευρεία δυναμική εμβέλεια
 • Ασύρματη συνδεσιμότητα